In het hart van 3 industriële revoluties….

Richard Boske*, heet ons welkom in Van der Valk Almere. Onze serveerster vraagt enthousiast of hij alvast een tomatensap wil. “Welkom in onze bedrijfskantine” voegt Boske daar lachend aan toe. Nadat we besteld hebben gaan we over tot de orde van de dag…

*Algemeen directeur Klein Tooling & voorzitter FPT-Vimag 2006-2016.

We zijn benieuwd naar Boske’s visie op ontwikkelingen in de productie industrie. En welke invloed heeft dit op de rol van leveranciers hierbinnen?

“Om die vraag te beantwoorden zal ik eerst wat over de historie van ons bedrijf Klein Tooling vertellen”, steekt Boske van wal. “Die gaat meer dan 100 jaar terug naar het jaar 1909. Sindsdien hebben we ons ontwikkeld tot innovatieve leverancier van toonaangevende gereedschappen voor metaalbewerking. Als familiebedrijf is continuïteit in klantrelaties daarbij van veel groter belang dan korte termijn gewin. Dat zijn we de toekomstige generaties verschuldigd!”

Boske vervolgt: “We zijn dan ook met recht trots op onze klanten met wie wij dagelijks samenwerken. In 100 jaar hebben we met elkaar de nodige veranderingen meegemaakt. Industriële revoluties, twee wereldoorlogen en heel recent nog een fikse crisis om maar even wat te noemen. Tijden veranderen, maar wat nooit verandert is dat we onze klant centraal stellen!”

Daar ligt dan ook volgens Boske de sleutel: “Trouw blijven aan je kernwaarden, maar zeker nooit stil blijven staan…je blijven ontwikkelen ten behoeve van je klanten.”

Heb je (we zijn inmiddels gaan tutoyeren) daar ook een voorbeeld van?

“Nou om te beginnen bij onze kernwaarden, die hebben vanaf het allereerste begin bestaan uit onze persoonlijk benadering en het echt meedenken met de klant. Daar blijven wij altijd trouw aan. Want nog even over crisis gesproken, neem nu de klant die 2011 onder de hoede van een curator kwam te staan. Iedereen kwam spullen terug halen. Wij? We wisten dat als de productie stil zou komen te liggen een zeker faillissement zou volgen, dus zijn we blijven leveren met alle risico’s van dien.

“Of heel recent nog de compleet gespecificeerde tooling-aanvraag van ca. € 150 mille, bestemd voor twee nieuwe 5-assers. Doel van de forse investering was om het bedrijf toekomstbestendig (lees efficiency) te maken. Samen zijn we het proces en de beoogde output gaan analyseren. Resultaat: een maatgesneden advies dat €55 mille minder dan de oorspronkelijke aanvraag kostte.

“Over efficiency gesproken!”, zegt Boske zichtbaar enthousiast.

Zomaar twee voorbeelden dus van hoe Klein Tooling verder gaat dan eventjes meedenken. “We staan voor maatwerk op het scherpst van de snede, we staan voor onze klanten….ook als dit ons op korte termijn minder geld oplevert. Of zelfs als we actief in risico moeten delen. Het gaat ons tenslotte om de lange termijn, om echte partnerships begrijpt u?”

Ondertussen schuift Harald Polak, Commercieel Directeur, aan tafel. “Kijk dat bedoel ik nou met blijven ontwikkelen” vervolgt Boske. “De crisis is voorbij…gelukkig maar! Maar daarmee is alles niet zomaar terug bij het oude. Sterker nog, het landschap is voorgoed veranderd. Een jaar of wat geleden maakten onze klanten zich zorgen om hun productielijn gevuld te krijgen en de mensen aan het werk te houden…vandaag de dag is het aanbod van werk niet langer een probleem, maar om onderaan de streep geld te verdienen daar zit ‘m de uitdaging!

“Feitelijk is er nog steeds sprake van overcapaciteit, en van (prijs)concurrentie uit lage lonen landen. Efficiency met bijbehorende begrippen als lean productie, doorlooptijdverkorting, high speed cutting en robotisering is daarmee een belangrijk sleutelwoord voor onze klanten geworden. Om die reden heb ik Harald ook aangetrokken, zijn bedrijfskundige achtergrond en ruime ervaring op het gebied van nieuwe technologie gaat ons extra helpen ook in het tijdperk van industrie 4.0 te blijven ontwikkelen en ‘front runner’ te blijven in onze dienstverlening.”

Klinkt ambitieus, niet een beetje te ambitieus misschien?

Polak lacht, en vult aan: “We nemen onze ambities zeer serieus, daarnaast hebben we ook ontzettend veel lol. Hoe leuk is het om iedere dag opnieuw mee te kunnen denken in klantprocessen en daarin samen tot resultaat te komen. De echte credits liggen dan ook bij ons team. Hij vervolgt dat de markt met net geen dubbele cijfers aan het groeien is, “maar als keerzijde is er prijsdruk waardoor actuele winstpercentages -ondanks volumegroei- gemiddeld genomen juist dalen.”

Boske haakt in: “Om die reden is de belangrijkste uitdaging voor zo ongeveer iedere verspaner om meer efficiency te bereiken. Zo heeft bijna 3/4 van onze klanten doorlooptijdverkorting hoog op hun agenda staan, maar ook bijkomende zaken als accuratesse en natuurlijk digitalisering.”

”We spelen daar actief op in door kennis en advies te delen over de impact van gereedschapskeuze op bewerkings-, omstel- en standtijden” vult Polak weer aan. “Dit met productiviteitsverbeteringen van soms wel 30%. Maar denk ook aan meet- en regelsystemen, of beheerssystemen.

“Naast het gewoon goed faciliteren van de dagdagelijkse operatie door leveringen van o.a. frezen, boren, tappen, houders en wisselplaten, liggen juist dit soort zaken helemaal in ons straatje.”

Hoe zit het in dat kader met de mensen waar jullie zo hoog over opgeven?

“Als gezegd is ons team de echte ruggengraat in onze dienstverlening”, aldus Polak. “Een hechte club mensen die zelf achter de machine begonnen zijn, maar die ook de nodige bedrijfsmatige ervaring hebben. In een tijd waarin het lastig is om kundig personeel aan te trekken is dat echt een verademing.” Om daar aan toe te voegen: “Chef werkplaats van een machinefabriek met 100 man? Wij hebben hem in huis! Oprichter van een machinefabriek met 20 man? Jawel! Werkvoorbereider bij een verspaner met 65 man? Architect van een volledige productielijn? U voelt hem aankomen…!

“Want zeg nu zelf…om mee te kunnen denken is niet alleen kennis over gereedschap nodig, maar juist ook over het proces en de beoogde output. Wij durven te stellen dat de ervaring van ons team op dat vlak ongeëvenaard is.

Helder, het gaat dus ook over een stuk visie bouwen met een klant, niet denken in product maar in oplossing. Hoe borgen jullie dat het product uiteindelijk goed past in de oplossing?

“Niemand kan het helemaal alleen”, knikt Boske instemmend, “ Zo heeft Klein Tooling de krachten gebundeld als vennoot-partner binnen de internationale Precitool Groep, daarnaast werken wij zeer nauw samen met zorgvuldig geselecteerde A-merk fabrikanten. Bijvoorbeeld om te sparren over de laatste ontwikkeling, of een test te -laten- doen in hun lab met een klantwerkstuk.

“JA, DAT LAATSTE OOK ALS U TOEVALLIG NIET VOLKSWAGEN OF MERCEDES HEET…BEST BIJZONDER TOCH?

“Tot slot nog even over onze klant onder curatele; nog geen zes maanden later kwam het verlossende woord ‘we hebben het gered, het bedrijf is weer van ons’. Nou, toen hingen we echt samen de vlag uit! En het leukste? In 5 jaar tijd zijn ze uitgegroeid tot één van de meest toonaangevende spelers in hun segment!”